Thursday, 15 July 2021

I-Tech: hög potential till hög värdering

 I-Tech är ett bolag som passar som handen i handsken i min gröna förhoppningsportfölj. Jag har inte formella inträdeskrav men jag ser gärna att innehav uppfyller följande punkter:

  • Affärsidén ska bidra till att klara Parisavtalet
  • Produkten som företaget säljer ska vara forskningsbaserad, patenterad och disruptiv
  • Företagsledningen ska ha stort ägande och förtroendekapital
  • Negativa siffror är okej men företaget ska vara en potentiell framtida utdelare
Produkten som I-Tech säljer heter Selektope och är en ingrediens i bottenfärger till båtar. Istället för att använda gifter eller tungmetaller fungerar den genom att innehålla små koncentrationer av ett ämne som aktiverar simreflexer hos havstulpaner och gör att de simmar iväg istället för att fästa på skrovet.
Incitamentet för redare är lägre vattenmotstånd och därmed bättre bränsleekonomi, vilket blir win-win för miljön. En femårig utvärdering till havs gav det här resultatet:

Marknaden är kommersiell fartygstrafik och viss öppning mot fritidsbåt samt undervattenskablage. Siffrorna går åt rätt håll men förväntningarna är redan relativt högt uppskruvade vilket syns i värderingen. Jag har en post som jag avser behålla på lång sikt och kan tänka mig att fylla på om priset går ner ytterligare.

1 comment: