Wednesday, 14 July 2021

H&M överväger solvärme från Absolicon

 Klädindustrin är smutsig på många sätt (arbetsvillkor i fabriker, utsläpp av kemikalier, eldning av fossila bränslen, osv). Jag har inga aktier i modeföretag som H&M, men jag tycker ändå att det är intressant att de föregått politikerna och satt upp klimatplaner med löfte om halvering av utsläpp till 2030 och nollnivå 2040. För att tillverka ett par jeans eldas 1.5 kg kol 1 så det finns att göra.

H&M är ett av de över tjugo multinationella företag som Absolicon har diskussioner med om att börja använda värme från solen istället för att elda fossila bränslen. Man har genomfört tio studier i Indien och Etiopien med underleverantörer, som jag förstår det som led i att skapa tillräckligt underlag för att motivera inköp av produktionsutrustning för att tillverka solvärmeanläggningar lokalt.

Hur utfallet blir får framtiden utvisa. Det finns inte många lyckade storskaliga exempel på solvärmeföretag, och det är möjligt att Absolicon blir ytterligare ett i raden av misslyckanden. Samtidigt ser jag solvärme som en väldigt attraktiv lösning för storföretagen att lyckas med sina utfästelser om minskade utsläpp. Kombinationen av att man prismässigt kan börja konkurrera med kol, olja och gas, tillsammans med framtidsutsikterna för fossila bränslen gör Absolicon till en väldigt intressant spekulativ investering i mina ögon. Det finns en lång rad riskfaktorer, men intresset från H&M och många andra stora spelare väger tungt i andra vågskålen för mig.

No comments:

Post a Comment