Friday 2 February 2024

Kvarskatt

 Några anteckningar om kvarskatt:

1. Skatteverket säger: "Räknar du med kvarskatt som överstiger 30.000 kronor för inkomståret 2023, betala innan den 13 februari, då kostnadsränta tas ut". Bra att jag råkade se det.

2. Någon fullständig deklaration finns inte att få tag på än, men man kan se personliga uppgifter om utbetalad lön och inbetalad skatt på Skatteverkets "Mina sidor" under "Lön, pension och sjukpenning med mera" för 2023.

3. Hur mycket skatt man borde betala räknas ut med Skatteverkets Räkna ut din skatt-kalkylator.

4. Jag verkar vara skyldig Skatteverket 108 088 kronor.

5. Det känns rimligt att betala in cirka 83 000 kronor redan nu för att slippa kostnadsränta (?).

6. Kapitalinkomster, ränteavdrag osv tillkommer, men borde kunna ta ut varandra så att jag åtminstone inte hamnar på mer minus.

7. Det är häftigt att betala skatt.

No comments:

Post a Comment