Tuesday, 15 June 2021

Mycket spekulation runt Acconeer

 Det har varit mycket att stå i på jobbet hittills i år och det nyväckta börsintresset från förra året har fått stå tillbaka. Nysparandet går mest in i Lysa och Savr och jag håller ett öga på nyhetsflödet runt mina innehav snarare än runt värderingarna.

Därför har jag missat att ett av företagen som jag läste på om i julas och köpte in strax efter nyår har haft en bra resa:


De pressmeddelanden som gått ut motiverar inte den här uppgången, men priset bestäms ju i kombination med vad investerarkollektivet tror att andra kommer vara beredda att betala i framtiden. Och där spirar förhoppningarna.

Själv känner jag mig lite kluven. Jag köpte in Acconeer till min teknikportfölj baserat på tankar om vad produkt och patent skulle kunna vara värda om fem-tio år. Så vem är jag att fnysa åt andras drömmar? Men samtidigt ekar uppgången ganska tomt på substans.

I grund och botten ogillar jag häftiga värdeökningar i mina innehav eftersom jag principiellt investerar på längre sikt. Bubbeltendenser gör att jag måste fatta beslut om snabba vinsthemtagningar, gissa pristoppar och -dalar, och leva ett hetsigt swingtrader-liv. Vilket oftast bara är en gissningslek eftersom marknaden är så irrationell. Jaja, det kanske ändå får bli en avskalning av innehavet.

No comments:

Post a Comment