Saturday, 8 May 2021

Berkshire Hathaway är för dyr för Nasdaq

 Det sägs ofta att datorer lagrar information i ettor och nollor. Den minsta enheten är en bit som kan vara 0 eller 1, sedan används byte som brukar representera åtta bits, och därmed rymmer 2^8 = 256 olika värden. Sedan följer fortsatta tvåpotenser om kilobyte, megabyte, gigabyte osv.

Att utbyta en aktiekurs mellan två parter betyder att ett visst antal ettor och nollor behöver överföras. Nasdaq använder som jag förstår saken 32 ettor och nollor, som alltså kan representera 2^32 = 4 294 967 296 olika värden. Noggrannheten är 1/100 penny, och den största aktiekurs som kan representeras blir därmed (2^32 - 1) / 10 000 = 429 496.7295 dollar.

Nu kommer den delikata situationen att Berkshire Hathaway-aktien är uppe och nosar på 420 000 dollar. Alla som var med årsskiftet 2000 kan ana paniken som råder.

Ni som kan era "Buffet overflows" (haha) vet nu att det är läge att lägga en köporder på 2 $ och hoppas på att bli lycklig aktieägare på grund av dåligt skriven mjukvara!

No comments:

Post a Comment